Jo-Anne is zowel in het Nederlands als het NederlandsAntilliaans recht afgestudeerd. Ook heeft zij de universitaire economische opleiding Japankunde afgerond. Zij heeft daarnaast verschillende cursussen gevolgd waaronder wetgevingscursussen. Jo-Anne is in 2007 als advocaat beëdigd op Curaçao.

Als advocaat heeft Jo-Anne ervaring met zowel het procederen voor het gerecht, het begeleiden van transacties en het opstellen van documenten op het gebied van het ondernemingsrecht en de aanverwante rechtsgebieden. Zij heeft zowel lokale als buitenlandse cliënten geassisteerd in allerlei kwesties inzake hun belangen als aandeelhouder, bestuurder en commissaris.

In de periode dat Jo-Anne bij de overheid (Wetgeving en Juridische Zaken) werkzaam was, heeft zij onder meer geadviseerd over overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen. Ook heeft zij deelgenomen aan wetgevingsprojecten als ook andere projecten, waarbij alle ministeries betrokken waren. Zij is daardoor goed bekend met zowel de regels, de procedures alsook de besluitvormingsprocessen binnen de overheid.

Jo-Anne heeft ten tijde dat zij werkzaam was bij de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) adviezen uitgebracht over zaken gerelateerd aan de corporate governance, waaronder oprichtingen, statutenwijzigingen, profielschetsen, benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen, dividendbeleid en dividenduitkeringen. Tevens heeft zij verschillende workshops verzorgd inzake de corporate governance.

Jo-Anne heeft ook bij twee gerenommeerde trustkantoren gewerkt, waardoor zij eveneens van binnenuit heeft mogen ervaren hoe de financiële sector op Curaçao functioneert.

Jo-Anne heeft een brede talenkennis. Zij spreekt Papiaments (moedertaal), Nederlands (vloeiend), Engels (vloeiend), Spaans (goed) en Japans (basis).

JDW Lex